Coaching- en gesprekstechnieken binnen de therapeutische relatie

Cursus Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda 4 Vrijdagen 17 januari 2020, 14 februari 2020, 6 maart 2020, 20 maart 2020

In 4 lesdagen worden jouw therapeutische vaardigheden verder tot ontwikkeling gebracht. Aandachtsgebieden zijn je grondhouding, het openstellen, het aansluiten, neutraliteit bewaren, authenticiteit, je allergieën herkennen, omgaan met weerstanden, anamneses afnemen, gespreksvaardigheden en coachvaardigheden.

De 1e dag gaat over overdracht en tegenoverdracht. Het begrip overdracht is in de psychologie het verschijnsel dat mensen gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden projecteren op een ander persoon, vaak hun therapeut. De overdracht van de therapeut wordt tegenoverdracht genoemd. Overdracht treedt vaak op. De vraag is niet òf de therapeut of coach in (tegen)overdracht gaat, maar hoe en waaraan hij zijn tegenoverdracht herkent en hoe hij er vervolgens mee omgaat. Overdracht is helaas nog steeds het meest onderschatte verschijnsel in therapeutische sessies, terwijl het één van de meest voorkomende oorzaken van haperingen in het behandeltraject. Een therapeut of coach die zich niet bewust is van zijn tegenoverdracht is niet effectief in zijn gesprekvoering. In feite zou iedere zorgverlener, therapeut, coach, leerkracht en leidinggevende bekend moeten zijn met dit onderwerp.

Op deze dag gaan we dit fenomeen uitdiepen en aan de hand van rollenspellen ervaren hoe snel er bij jezelf tegenoverdrachtreacties ontstaan. Ook staan we stil hoe je ze herkend, wat je er zelf aan kunt doen en hoe je je cliënt begeleidt bij het inzicht in zijn/haar overdrachtsreacties. 

De volgende 3 dagen wordt getraind op de hier boven eerder genoemde aandachtsgebieden. Je leert oplossingsgericht te werken, en de vraag achter de vraag te achterhalen. Dit alles om de cliënt inzicht te geven, autonoom te maken en de intrinsieke motivatie versterken om te willen veranderen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor herstel.

Prijs is inclusief uitgebreide syllabus, vegetariche lunches, koffie/thee.

Leden van de BvMT, VVET, VBAG ontvangen € 20 korting

 

Prijs: € 460,00
Datum/data: Vrijdag 17 januari 2020, 14 februari 2020, 6 maart 2020, 20 maart 2020
Tijd: 10:00 - 16:00 uur
Locatie: Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda


De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).