Het nieuwe opleidingsjaar gaat van start op 8 oktober 2021! 

De beroepsopleiding tot energetisch therapeut / Malvatherapeut biedt een compleet aanbod van lichaamsgerichte energetische behandelmethoden. Je leert op vakkundige en verantwoorde wijze energetisch werken op het lichaam, de menselijke geest en zelfs de ziel. Onze methoden versterken het zelfgenezend vermogen, dragen bij aan bewustwording en kunnen ingezet worden om iemand te begeleiden in zijn transformatieproces. Voor zeer veel lichamelijke en psychische aandoeningen bieden wij adequate en ondersteunende behandelingen. De kennis, de informatie en de behandelingen die je bij ons leert zijn uniek! 

De weekendopleiding heeft hetzelfde inhoudelijke programma als de dagopleiding zoals deze aangeboden wordt in Breda en vindt plaats in 3 blokken van 7 weekends. We starten vrijdag om 17.00 uur tot en met zondag om 16.00 uur.
In 21 weekenden kun je zo de complete opleiding tot Malva therapeut afronden!

De weekendopleiding wordt gegeven door Eveline Rauwé, Malva docent, therapeut en fytotherapeut en Edde Damstra, Malva docent, energetisch therapeut en (NLP)coach.
Eveline heeft 5 jaar samen met Hans Kamps de Opleiding in Vierhouten verzorgd. Edde heeft de opleiding waar nodig ondersteund. Het idee van een weekend-opleiding bestaat al langer en met deze start geeft Eveline invulling aan een bestaande wens om de intensiteit van het Malva gedachtengoed optimaal over te kunnen dragen.

De weekendopleiding kent door zijn opzet een wat andere indeling dan de dagopleiding. Als een rode draad lopen het in trilling en gevoel kunnen treden met je cliënt, het werken met energetische methodieken, gesprekstechnieken en therapeutische vaardigheden alsmede psychosociale kennis en westerse en oosterse natuurgeneeskunde, door de opleiding heen.
Ook zullen het afnemen van een uitgebreide anamnese en het goed kunnen leggen van kruisverbanden uitgebreid aan de orde komen.
Binnen de Malvatherapie is elke behandeling steeds weer maatwerk: afgestemd op de cliënt, diens veerkracht, de hulpvraag en de belastbaarheid van het energetisch systeem.

 

Studiekosten per jaar 

Het collegegeld bedraag € 1.950,- per studiejaar (of 3 termijnen van € 695,-). Dit bedrag is inclusief het zéér uitgebreide en door Malva Opleiding ontwikkelde lesmateriaal en examengeld. Een eventueel hertentamen of examen van het praktijkgedeelte kost € 150,- De studiekosten zijn, mits je aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoet, tot 2022 fiscaal aftrekbaar (zie voorwaarden op de site van de belastingdienst)! De verblijfskosten en kosten voor eten en drinken gedurende het hele weekend bedragen € 95,- per weekend.

In het 2e jaar zijn er aanvullende kosten voor de aanschaf van een therapeutische Ankh en 2 Kosmische Schijven.

 

Toelatingseisen

Om toegelaten te kunnen worden tot onze therapeutenopleiding gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt minimaal een MBO 4 of Havo diploma, bij voorkeur VWO/HBO
 • Je bent 21 jaar of ouder
 • He beschikt over toereikende sociale, contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Wij zijn een erkende HBO opleiding

Onze opleiding tot Malvatherapeut / Energetisch therapeut is een door CPION geaccrediteerde HBO opleiding. Na het behalen van het eindexamen ontvang je naast het Malvadiploma ook een officieel HBO diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland.

Bij ons gediplomeerde studenten worden toegelaten bij verschillende beroepsverenigingen zoals bijvoorbeeld de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT), het Verbond van Energetische therapeuten (VvET), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) of de Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten FAGT

 

Heb je nog vragen?

Stuur een mail naar noord@malva-opleiding.nl of bel Eveline Rauwé (06 – 22 29 33 22) en Edde Damstra (06 – 39 76 39 21)

 

 

Jaar II

Weekend 1 | De Meridianen & De TCM

In dit weekend ga je kennis maken met de meridianen. Tijdens de les gaan we het wonderlijke energiesysteem van de meridianen verkennen.  

 

Meridianen

Meridianen zijn de verbindingslijnen tussen de verschillende energiepunten die tevens gekoppeld zijn aan onze organen. Door via de meridianen te werken kun op een eenvoudige wijze jezelf of iemand anders meer in balans te brengen.

Het lichaam kent vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) 12 meridianen en 2 controlemeridianen. De meridianen zijn onder te verdelen in Yin en Yang meridianen. Alle meridianen bezitten psychische aspecten waarmee je inzicht krijgt in de oorzaak van een disbalans. 

Je leert hoe je de meridianen en akupunten kunt beïnvloeden met je handen door magnetisme en massage. Meridianen kun je activeren en sederen.

Tijdens de les gaan we dieper in op de lichamelijke symptomen en de psychische symptomen die zich kunnen voordoen bij een verstoring van de energiecirculatie in de meridianen. Ook leer je meridiaan behandelingen specifiek gericht op en klacht of het opheffen van blokkades.

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van de meridianen en het verloop van de meridianen
 • Kennis van de lichamelijke en psychische symptomen behorende bij de meridianen
 • Kennis over het activeren en sederen van de meridianen
 • Diverse meridiaan behandelingen

Weekend 2 | Ankh-bewustzijn & De Ankh

Tijdens dit weekend maak je kennis met de Ankh. De Ankh kennen de meeste mensen als een symbool uit Egypte, maar het is veel en veel meer. Het is niet alleen een vorm maar kent ook het bewustzijn van Mr. Ankhmania, eens Hogepriester ten tijde van Atlantis en later in Egypte. Hij is bewaker van de grote piramide van Cheops te Gizeh en staat voor LEVEN.

 

De Ankh

Malvatherapeuten gebruiken de Ankh als therapeutisch instrument. De Ankh versterkt jouw energie vele en vele malen. De aanschaf van een therapeutische Ankh kan bij onze opleiding. Tijdens dit weekend kun je je eigen Ankh uitkiezen. Na het inwijden van jouw Ankh leer je hoe je met de Ankh kunt werken en leer je bijzondere behandelingen die je met de Ankh kunt geven.

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Achtergrondkennis en de kracht van de Ankh
 • Het werken met de Ankh
 • Diverse Ankh behandelingen
   

Weekend 3 | Diagnostiek, psychologische gespreksvoering & coaching

Tijdens dit weekend maak je kennis met de basisbeginselen van de psychologie, de verschillende psychologische benaderingsmethoden en het diagnostische model als basis voor anamnese. Psychologische gesprekvoering en coaching zijn een essentieel onderdeel van het werk van een energetisch therapeut. Het kennismaken met en oefenen van verschillende gespreksvormen en het coachen van een cliënt staan in dit weekend dan ook centraal.

 

Aandachtsgebieden in deze les

 • Coaching en stijlen van coaching
 • Het communicatiemodel
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering
 • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van coaching en het oefenen van coaching gesprekken
 • Kennis van oplossingsgerichte gesprekvoering en NLP als communicatie-instrument
 • Kennis van diagnostische gespreksvoering

Weekend 4 | Kosmisch bewustzijn & De Kosmische Schijf

Tijdens dit weekend maak je kennis met het werken met de Kosmische Schijf. Het behandelen met de Kosmische Schijf is een vorm van regressietherapie.

 

De Kosmische Schijf

De Kosmische Schijf staat in verbinding met 4 planeten. Het is bekend dat de planeten een directe en grote invloed hebben op de aarde, alle mensen, dieren en planten die leven op de aarde. Zo zijn er in ons zonnestelsel veel planeten met ieder voor zich een specifieke werking op onze organen, een specifieke werking in straling en in bewustzijn. Dit weekend leer je je af te stemmen op een aantal planeten en leer je hoe je de energie van verschillende planeten in kunt zetten om iemand te ondersteunen in een genezingsproces of persoonlijke groei.

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van de achtergrond van het werken met kosmische energie en de verbinding met kosmisch bewustzijn
 • Werken met de kosmische twee- en vierkleurenschijf
 • Kennis van de invloed van het werken met kosmische energie op de ziel
 • Kennis van verschillende behandelingen die je met de kosmische schijf kunt uitvoeren

 

Weekend 5 | Werken met kruiden & Edelsteentherapie

Fytotherapie

Fytotherapie is het inzetten van kruidenpreparaten om het zelfgenezend vermogen te ondersteunen. Tijdens dit weekend gaan we ons verdiepen in de basis van fytotherapie en de vier elementenleer, de signatuur leer en de aard en werking van kruiden. We gaan praktisch aan het werk met kruiden om te ervaren wat de werking van kruiden is op ons energetisch systeem. Tijdens deze les gaan we zalf maken. 

 

Edelsteentherapie

Het bewustzijn en daarmee de werking van edelstenen en halfedelstenen ligt opgeslagen in het soort edelsteen. Tijdens dit weekend leer je de werking van edelstenen kennen en welk ondersteunend vermogen een edelsteen heeft op ons menselijk lichaam en ons energetisch systeem. Het bewustzijn van een edelsteen komt pas naar buiten als je er bewust mee gaat werken.

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis over Fytotherapie en Edelsteentherapie en kennis over hoe je deze ondersteunende behandelvormen als energetische therapie in kan zetten
 • Kennis over de signatuur en de werking van verschillende kruiden
 • Kennis maken met verschillende edelstenen en halfedelstenen en edelsteenleggingen als behandelvorm

 

 

Weekend 6 | Karma, Reïncarnatie & Kundalini energie

Tijdens dit weekend gaan we ons, vanuit de zielkunde, verder verdiepen in de onderwerpen karma en reïncarnatie.

 

Karma en reïncarnatie

Je bent een ziel en je hebt een stoffelijk lichaam. Waartoe ben je als ziel op aarde en hoe vul je je karma in? Deze vragen zal je vaak in gedachten hebben of zelfs bespreken met je toekomstige cliënten. Deze vragen zijn belangrijk vanuit de benadering ‘waarom ben je ziek, wat vertelt je lichaam je, en hoe is dit verbonden aan je zielsopdracht.

 

Kundalini energie

Tijdens het onderdeel Kundalini energie leer je de werking en invloed van deze energiestroom op de chakra’s en het gehele energetisch systeem. Het is het vuur van de ziel en je leert door middel van Kundalini meditaties en therapeutische behandelingen om deze stroom te activeren. Door deze meditaties en behandelingen zal het bewustzijn veranderen. Want de warmte van deze stroom is een geestelijke warmte. De chakra's zullen geopend worden en beter behandelbaar.

Het derde onderwerp van dit weekend betreft de therapeutische vaardigheden. Als therapeut ben jij het instrument waarmee je werkt: je sensitiviteit en invoelend vermogen, je communicatieve vaardigheden en het creëren van een professionele sfeer waarin je je cliënt mee neemt in de ontwikkeling van zijn/haar proces.

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van de onderwerpen reïncarnatie en karma
 • Kennis over kundalini energie en hoe je ermee kunt werken.
 • Je hebt verschillende kundalini behandelingen geleerd toe te passen
 • Kennis over therapeutische vaardigheden en wat dit voor jou als therapeut betekend

Weekend 7 | Tentamen & De wereld van Atlantis, Egypte, Aquarius

In deze les wordt een schriftelijke toets afgenomen over de theorie van het tweede studiejaar. Vervolgens krijgt elke student een praktijktoets. Tijdens deze praktijktoets gaat de student een anamnese gesprek voeren met een student cliënt en een aantal behandelingen laten zien, die van toepassing zijn op de casus van deze cliënt. 

 

Na het tentamen en de praktijktoets word je meegenomen in de werelden van Atlantis Egypte en Aquarius.

 

Bij succesvolle afronding van het tentamen ontvangen je het certificaat van het tweede studiejaar van de opleiding tot Energetisch Malvatherapeut.

Jaar III

Weekend 1 | Psychiatrie & Psychopathologie

In dit weekend ga je kennis maken met de basisbeginselen van de Psychiatrie, het Psychiatrisch onderzoeksmodel en de Psychopathologie ofwel Psychische ziektebeelden. Naast een breder inzicht in het mysterie van de menselijke geest zijn de dagen ook deels gevuld met praktische beoefening van de interventies.

 

Psychiatrie

Fysieke klachten en psychische gesteldheden gaan hand in hand. Kennis en inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de huidige aanpak van psychische gesteldheden en aandoeningen zijn van groot belang voor het kunnen werken binnen het gezondheidsstelsel als therapeut.

 

Psychopathologie

De les is opgebouwd in lijn met de indeling van de DSM 5 en wordt verrijkt met complementaire inzichten. Een aantal aandoeningen worden in een holistisch kader geplaats waarbij we dieper ingaan op mogelijke energetische, psychische en zielkundige aspecten en achtergronden. Dit doen we onder andere bij psychotische stoornissen, depressieve stoornissen, angst- en dwangstoornissen, dissociatieve stoornissen.

  

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennisgenomen van de pathologie van de psychische toestand en het onderzoeksmodel van de psychische toestand
 • Kennis gemaakt met de DSM in relatie tot de complementaire gezondheidszorg
 • Kennis van verschillende behandelingen gericht op psychopathologische stoornissen

Weekend 2 | Karmische ziekten, de Komische Schijf & Casuïstiek

In dit weekend ga je kennis maken met het begrip karmische ziekten en gaan we aan het werk met casuïstiek.

 

Karmische ziekten en de Kosmische Schijf

Karmische ziekten zijn ziekten die door je ziel bewust gekozen zijn om te ervaren en daaruit te leren, en dit toe te voegen aan je bewustzijn.

In het dagelijks leven zijn dat doorgaans de chronische ziektes. Zo zijn er effectieve ondersteunende behandelingen met de Kosmische Schijf voor eczeem, astma, diabetes, artrose, reuma, ziekte van Crohn, Colitis ulcerosa en epilepsie.

 

Casuïstiek

Tevens staat deze les het oefenen met casuïstiek centraal waarin je leert vanaf het anamnesegesprek je analyse te maken en je behandelplan op te stellen.

  

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van Karmische ziekten en bijbehorende behandelmethoden
 • Kennis van het analyseren van casuïstiek, geoefend in het houden van anamnese gesprekken en het opstellen van het behandelplan voor je cliënt

 

Weekend 3 |  De Oerbehandeling & Therapeutische vaardigheden

In dit weekend ontvang je een verdieping op het werken met de Kosmische Schijf en leer je de Oerbehandeling die gegeven wordt met de Kosmische Schijf. Tevens gaan we aan het werk met therapeutische vaardigheden.

 

De Oerbehandeling

De Oerbehandeling is een behandeling waarmee je iemand in 2 of 3 sessie terug kunt brengen in de oerkracht van de ziel. De oerkracht die de ziel had op het moment van geboren worden. Het spreekt voor zich dat daardoor niet alleen de geestelijke kracht versterkt zal worden, maar ook de zielskracht waardoor iemand anders in het leven gaat staan en gemakkelijker door (ziekte)processen heen zal gaan.

 

Therapeutische vaardigheden

In deze les gaan we verder met het werken aan de therapeutische vaardigheden, in communicatie, houding, gedrag en verbinding met je cliënt.

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van de theoretische achtergrond van de Oerbehandeling met de Kosmische Schijf en kennis van het geven van de Oerbehandeling
 • Kennis over en geoefend met therapeutisch vaardigheden

 

 

Weekend 4 | De Leverbehandeling & Kanker

In dit weekend staan behandelingen voor de lever centraal. Daarnaast gaan we dit weekend in op de diepere betekenis van Kanker vanuit de Malvavisie. 

 

De lever en de leverbehandelingen

De lever werkt als een filter en zorgt onder meer voor de ontgiften van ons lichaam. De lever is het grootste buikorgaan en het meest spirituele orgaan dat ons lichaam kent. De lever zorgt er altijd voor dat alle andere organen goed functioneren.

De Leverbehandelingen zijn erop gericht de lever te reinigen en energetisch te ondersteunen. Uit onderzoek is gebleken dat de lever altijd aangedaan is bij ziekten als depressies, reuma, kanker, aids.  

 

De ziekte kanker

De ziekte kanker komt veelal van binnenuit en zal daarom van binnenuit begrepen dienen te worden. Eenmaal begrepen dan kan het proces soms gekeerd worden. Het begrijpen van de ziekte kanker betekent hier: het willen leren van de spiegel die de ziekte kanker voor de mens is. Wij adviseren altijd om deze ziekte NIET energetisch te behandelen, want niet alleen geef je energie aan de mens, maar ook aan de ziekte kanker. De kanker zal zich dus sterker kunnen gaan ontwikkelen door energetische behandelingen.

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van de werking en de mogelijke verstoringen in de werking van de lever
 • Kennis van en geoefend met het geven van verschillende behandelingen die je kunt toepassen om de lever te versterken of juist meer ruimte te geven
 • Kennis van de Malvavisie op kanker: de boodschap die deze ziekte ons geeft en hoe je een kankerpatiënt kunt begeleiden in hun proces

 

Weekend 5 | Het Astraallichaam & Lift-up behandelingen

In dit weekend staan het astraallichaam en de Lift-up centraal en gaan we ons verdiepen in de eigenschappen en werking van het astraallichaam.

 

Het astraallichaam

Het astraallichaam, of etherisch dubbel of etherlichaam, is de eerste laag van de aura en zit tegen het stoffelijk lichaam aan. Het astraallichaam beschermt ons en onze ziel tegen invloeden van buitenaf en draagt bij aan de onschendbaarheid van onze ziel. Daarnaast is het astraallichaam een beschermlaag bij uittreding en astrale reizen. 

 

De Lift-up behandeling

In vervolg op het werken met het astraallichaam maak je kennis met de Lift-up behandelinglen. Een mens die in grote spanning verkeert, die angstig is, die zich opgesloten voelt in zijn eigen lichaam, kun je therapeutisch begeleiden om deze spanning van het leven voor een kort moment helemaal los te laten. Waarbij de ziel aan de ballingschap van het lichaam even mag en kan ontsnappen. We noemen dat een lift-up van de ziel.

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van de werking en de mogelijke verstoringen in de werking van het astraallichaam
 • Kennis van en geoefend met het geven van verschillende behandelingen die je kunt toepassen om het astraallichaam te versterken of juist meer ruimte te geven
 • Kennis van en geoefend met het geven van een Lift-up behandeling

 

 

Weekend 6 | Praktijkvoering, Diagnostiek & Het leggen van verbanden

In dit weekend staat het opzetten van je praktijk en bijbehorende wet- en regelgeving centraal. Daarnaast gaan we oefenen met diagnostiek en het leggen van verbanden. 

 

Praktijkvoering

Als zelfstandig beroepsbeoefenaar in de zorgverlening dien je op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving met betrekking tot praktijkvoering. Het beroep van de energetisch therapeut, Malvatherapeut, valt onder de complementair alternatieve geneeswijze (CAG) Wanneer je je eigen praktijk gaat opzetten komt daar enorm veel bij kijken. In deze les zullen we alle vereisten doornemen.

 

Diagnostiek en het leggen van verbanden

In deze laatste les voor het eindexamen gaan we de puntjes op de ï zetten voor wat betreft de diagnostische gespreksvoering en het leggen van verbanden. Hier leg je de verbinding vanuit de chakra’s, de meridianen en de aura naar de klachten en beschrijf je welke verbindingen je ziet in het energetisch systeem om te komen tot een gedegen behandelplan. 

 

Na afloop van dit weekend heb je de volgende kennis en vaardigheden opgedaan

 • Kennis van de formele en informele zaken waar je mee te maken krijgt bij het opzetten van je eigen praktijk
 • Kennis van de wet- en regelgeving waar je als complementair therapeut mee te maken krijgt
 • Kennis van diagnostische gespreksvoering 
 • Kennis van en geoefend met het leggen van verbanden 
 • Het kunnen opstellen van een behandelplan

 

 

 

Weekend 7 | Examen & Eindafsluiting

In dit weekend ga je eindexamen doen en daarmee je opleiding tot energetisch therapeut, Malvatherapeut afronden. Het eindexamen bestaat uit een schriftelijk examen over de theoretische lesstof van de gehele opleiding en een praktijkexamen. Het praktijkexamen is een simulatie van het werk in je eigen praktijk.

 

Het praktijkexamen kent de volgende onderdelen

 • Het voeren van het anamnese gesprek
 • Het opstellen van een (beknopt) behandelplan
 • Het uitvoeren van verschillende behandelingen
 • De zelfreflectie met de examinatoren op het uitgevoerde examen
 • De beoordeling van het eindexamen door de examinatoren

 

 

 

 De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).