Opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut 

Onze 3-jarige geaccrediteerde opleiding tot Malvatherapeut/Energetisch therapeut kan als weekendopleiding (Havelte) of als modulaire tweewekelijkse dagopleiding (Breda) gevolgd worden. Je leert op vakkundige en verantwoorde wijze energetisch te werken op het lichaam, de menselijke geest en zelfs de ziel! Daarmee versterk je het zelfgenezend vermogen, wordt het bewustzijn verruimd en leer je de ander te begeleiden in de transformatie.

LET WEL: er wordt lichaamsgericht gewerkt. Dus een echte 'hands-on therapy' waarbij op de blote huid wordt gewerkt. Massages zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding. 

Voor lichamelijke én psychiatrische aandoeningen bieden wij adequate en ondersteunende energetische behandelingen. We horen vaak terug van studenten die ook elders opleidingen hebben gevolgd, dat ze nu eindelijk hele concrete behandelingen leren, weten wat ze doen en waarom en het gelukkig niet meer zo 'zweverig' is. Gedurende de opleiding verkrijg je dus steeds meer inzicht in de oorzaken en achtergronden van klachten. Die kennis helpt je straks om jouw cliënten bewust te maken.

Er worden verschillende lesonderwerpen uitgediept. Hiernaast (in de rechterkolom) zie je een overzicht van wat er zoal aan bod komt.

De opleiding is geschikt voor...

 • Iedereen die altijd al het gevoel heeft gehad om anderen te willen helpen met een natuurlijke vorm van genezing en/of het oplossen van hun probleem;
 • Iedereen die zich wil bekwamen in het geven van energetische behandelingen en daarbij lichaamsgericht wil leren werken;
 • Iedereen die wil leren om met behoud van een goede gronding en bewaking van de eigen energie, een ander energetisch wil ondersteunen bij zijn of haar proces.
 • Iedereen die toekomstige cliënten nog meer inzicht wil kunnen geven in de oorzaak van hun probleem of aandoening;
 • Reeds elders opgeleiden therapeuten in de complementaire zorg die graag meer handvatten willen hebben zodat ze weten wat ze doen en bij ons concrete behandelmethoden leren om de verschillende hulpvragen goed te kunnen beantwoorden;
 • Iedereen die een carrière-switch wil maken en graag als zelfstandige professional in de complementaire zorg werkzaam wil zijn.

Praktijkleren: ervaren door doen

De lesdagen zijn voornamelijk praktijkdagen. Je leert omgaan met de energiesytemen, werken op de chakra's en auralagen en veel behandelingen voor diverse doeleinden. Je leert met en van elkaar door behandelingen te geven en te ontvangen. Onze professionele begeleiding zorgt er voor dat je bewuster wordt van je energetisch handelen en wat er in jouw eigen lichaam plaatsvindt. Het praktijkleren vindt dus plaats tijdens de opleidingsdagen, tijdens intervisie bijeenkomsten, tijdens de cliëntcontacten (25 maal), tijdens de supervisie en stagemomenten.

Thuisstudie & Intervisie

De lesstof neem je op je gemak thuis door. Je ontvangt ons zelf geschreven lesmateriaal waarin de theoretische onderbouwing, de behandelingen, oefeningen en hun toepassingen zéér uitgebreid beschreven zijn. Het geeft inzicht in de achtergronden van veel aandoeningen en klachten en wat je aan energetische interventies kunt inzetten om de ander te helpen bij het herstel en genezingsproces. Tijdens 3 dagdelen per jaar kom je samen met enkele andere studiegenoten voor een intervisiemoment. Daarin leer je van elkaar, kun je behandelingen oefenen met elkaar en casussen uitwerken. 

Competenties

Een goede therapeut word je niet zomaar. Maar een goede eigenschap is wel om zelfreflectie toe te passen en de feedback die je ontvangt in te zetten voor je ontwikkeling. De verschillende competenties die behoren bij het mooie beroep van Energetisch therapeut zijn per fase van de opleiding uitgewerkt. Je monitort gedurende het jaar jouw eigen ontwikkeling en wij geven tijdig aan wanneer je zou moeten bijsturen op een bepaald onderdeel.   

Gevoelsontwikkeling & persoonlijke ontwikkeling

Door het energetisch werken neemt je gevoelsontwikkeling sterk toe. Ook ontkom je er niet aan dat je door de kennis en opgedane ervaringen jouw bewustzijn groeit en zo ruimte biedt aan nog meer nieuwe ervaringen in je leven. Alleen al het volgen van de opleiding zal jou in een persoonlijk ontwikkelingsproces brengen en je bewuster maken van je eigen kwaliteiten.

Toelatingseisen

De opleiding wordt op Hbo-niveau gegeven. Om de opleiding te volgen dien je minimaal over een diploma MBO 4/Havo te beschikken en bij voorkeur VWO/HBO. Je bent daarnaast minimaal 21 jaar en beschikt over goede sociale, communicatieve en contactuele eigenschappen. Je hebt geen fysieke en/of geestelijke beperking(en) die het volgen van de lesdagen en het uitvoeren van de onderwijsinstructies nadelig (voor jezelf, medestudenten of docenten) kunnen beïnvloeden.

Na afloop van de opleiding

 • Ben je ter zake kundige in het werken met de energiesystemen van het menselijk lichaam zoals de aura, chakra’s en meridianen.
 • Ben je in staat om diverse massages en energetische behandelingen op een kwalitatief niveau in de praktijk te brengen. 
 • Heb je inzicht in somatische en psychische ziekteprocessen in relatie tot energetische systemen.
 • Heb je brede kennis van zielkunde.
 • Kun je energetische en psychosociale diagnoses stellen en op holistische wijze verbanden leggen.
 • Heb je geleerd methodisch te denken en handelen. 
 • Ben je in staat om complexe zorgvragen te analyseren en behandeltrajecten op te stellen.
 • Kun je inzicht geven aan toekomstige cliënten over de oorzaak van hun probleem of aandoening.
 • Kun je een effectief behandelplan opstellen en diagnose behandelcombinaties maken.
 • Bezit je een goede basis op het gebied van coaching- en gesprekstechnieken.
 • Heb je kennis van wet- en regelgeving omtrent het voeren van een zelfstandige praktijk en weet je hoe een zorgverlenersnetwerk op te bouwen.

Accreditatie - erkende HBO opleiding - CRKBO

Onze opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is een door CPION geaccrediteerde HBO opleiding en is ingeschaald op 180 ECTS. Na het behalen van het diploma Malvatherapeut/Energetisch therapeut ontvang je ook een officiëel diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Met ons diploma kun je lid worden van de beroepsverenigingen BvMT, VVETVBAG of FAGT

Malva Opleiding is daarnaast ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen de kwaliteitcode. In 2018 heeft er weer een audit plaatsgevonden en zijn wij als opleiding gecomplimenteerd door de auditor en zijn wij voor de komende 4 jaar weer geaccrediteerd. Dit houdt in dat de beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid bij onze opleidingsinstituut gegarandeerd zijn. De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling. Hierdoor kan Malva opleiding ook de komende vier jaar de hoogte van de studiekosten zo laag mogelijk houden. 

Vertrouwenscommissie

Malva Opleiding heeft voor haar studenten een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtencommissie. Want het kan natuurlijk altijd wel eens voorkomen dat je het niet eens bent met de beoordeling of de uitslag van een tentamen of examen. Wanneer je het niet eens kunt worden met de docenten of examencommissieleden over de uitslag, dan is het goed te weten dat je terecht kunt bij een onafhankelijke vertrouwenscommissie. Je kunt jouw klacht aan hen voorleggen. Hun uitspraak is bindend voor de opleiding en student.

Twee leslocaties in Nederland

Voor informatie over de weekendopleiding in Havelte (Drenthe), kijk HIER
Voor informatie over de twee wekelijkse dagopleiding en/of de modules in Breda, klik HIER 

Ook zijn er twee opleidingslocaties in BelgieDe opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).