Expertise DBC (Diagnose Behandel Combinaties)

Bijscholing 28 september 2017

De afkorting DBC is in de reguliere zorgverlening helemaal ingeburgerd. Het staat voor Diagnose Behandel Combinaties, waarbij gekeken wordt welke behandelingen en disciplines op elkaar aansluiten om de cliënt of patiënt zo een goed mogelijk behandelrepertoire te kunnen bieden.

De term DBC is ook passend binnen onze opleiding omdat door de ruime keuze aan onze behandelingmogelijkheden het belangrijk is een juiste afweging en keuze te maken van interventies die het beste aansluiten bij de diagnose die je als energetisch therapeut maakt.

Deze dag staat dan ook in het teken van het vergroten van je expertise in:

  • het stellen van een diagnose: Uitgangspunt is jouw huidige expertise op het gebied van (mogelijke) oorzaken vanuit de Malvavisie en TCM (Traditional Chinese Medicine) door middel van casuïstiek uit te breiden en zo een bredere scope eigen te maken. De psychische aspecten vanuit de meridiaankennis worden aangereikt en meegenomen zodat je nog beter leert om koppelingen te leggen tussen de verschillende klachten.
  • het afnemen van een anamnese volgens de psychosomatische en klachtgerichte invalshoek waardoor je meer bedreven raakt in het leggen van verbanden tussen klachten van de verschillende lichaamsfuncties/systemen (tractus anamnese) en de hoofdklacht (speciële anamnese).
  • het maken van een goede keuze uit het behandelrepertoire en het opstellen van een behandeltraject wat gericht is op hoogst mogelijk effectiviteit. De database van de BvMT kan hierbij worden gehanteerd.
  • het geven van inzicht aan de cliënt: doordat je koppelingen gaat leren benoemen kan een oorzaak van ogenschijnlijk zeer verschillende klachten meer eenduidig en enkelvoudig gemaakt worden.
  • het geven van transferbevorderende oefeningen. Hiermee nodig je een cliënt uit om in jouw praktijk al ander gedrag, denkwijze, of overtuiging te beoefenen opdat het in de eigen leefomgeving ook in de praktijk gebracht kan worden.  
  • het geven van ondersteunende adviezen op het gebied van oefeningen (zelfhulp), supplementen (voeding, vitamine, kruiden), edelstenen, etc.

Werkvorm: plenaire uitleg van enkele casussen + kleine groepjes waarbinnen je traint in het afnemen van anamnese en casussen uitwerkt. Dit wordt afgewisseld met korte energetische oefeningen. 

Een dag die je ongetwijfeld meer inzicht geeft in de mogelijkheden waarover je beschikt en de koppelingen die gemaakt kunnen worden. Het breder diagnosteren krijgt daarmee een impuls. Het staat je vrij om een eigen casus in te brengen die we gezamenlijk bekijken (op volgorde van binnenkomst worden ze behandeld). Deze bijscholingsdag wordt gezien als een kwalitatieve aanvulling op jouw huidige expertise. 

Locatie: Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda

Datum: donderdag 28 september

Tijd: 10:00 - 17:00 uur

Deelnameprijs: € 110,00 inclusief syllabus, vegetarische lunch, koffie en thee. 2e en 3e jaars studenten en leden van de BvMT en VVET ontvangen € 15 korting.