Authenticiteit binnen coachsessies

Het begrip echtheid in de therapie betekent dat de coach zijn werkelijke zelf is tijdens zijn ontmoeting met zijn cliënt. Zonder een façade op te trekken staat een coach open voor de gevoelens en houdingen die in hem/haar opwellen in het nu-moment. Dit veronderstelt zelfbewustzijn, hetgeen betekent dat zijn/haar gevoelens voor hem/haar toegankelijk zijn, toegankelijk voor zijn/haar bewustzijn, en dat hij/zij in staat is deze gevoelens te doorleven, ze te ervaren in de relatie, en ze te communiceren indien ze blijvend zijn. De coach ontmoet zijn cliënt op een directe manier, van persoon tot persoon. Hij/zij ís zichzelf, loochent zichzelf niet. 

Deze dag gaan we interactief met elkaar aan de slag waarbij we gaan ervaren wat de toepassing van echtheid teweeg kan brengen tijdens coachsessies.

De evolutie van de cliëntgerichte therapie is sinds de formulering van de basisprincipes door Carl Rogers vooral gekenmerkt door een vertaling van de algemene therapeutische grondhoudingen naar gedifferentieerde helpende processen in therapie. Naar gelang het accent meer ligt op bepaalde processen zijn er substromingen te onderscheiden. We gaan actief met elkaar coachend aan de slag en belichten deze dag 4 substromen: 

  • de orthodoxe benadering waarin echtheid voornamelijk betekent dat de coach toegang heeft tot alle facetten van het eigen ervaringsproces; 
  • de experiëntiële richting waarin de coach meer vrijheid heeft om zich te uiten en de eigen kennis en ervaring inbrengt in de vorm van procesinstructies (zijnde voorstellen wat cliënt tijdens sessie kan doen om aan probleem te werken);
  • de interactionele benadering of interpersoonlijke richting waarin echtheid als een krachtige confronterende en ontregelende interventie wordt aangewend;
  • de existentiële substroming waarin transparantie van de coach deel uitmaakt van de persoonlijke aanwezigheid en de ontmoeting. 

 

Een dag om dichter bij je eigen gevoelens en houding te komen en deze te communiceren met je cliënt voor een nog dynamischer en diepergaand contact.

Docenten: Fien Nelissen en Hans Kamps

Locatie: Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda.

Tijd: 10:30  tot 16:00 uur