Overdracht & tegenoverdracht

Het begrip overdracht is in de psychologie het verschijnsel dat mensen gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden projecteren op een ander persoon, vaak hun therapeut. De overdracht van de therapeut wordt tegenoverdracht genoemd. 

Overdracht treedt vaak op. De vraag is niet òf de therapeut of coach in (tegen)overdracht gaat, maar hoe en waaraan hij zijn tegenoverdracht herkent en hoe hij er vervolgens mee omgaat. 

Overdracht is helaas nog steeds het meest onderschatte verschijnsel in therapeutische sessies, terwijl het één van de meest voorkomende oorzaken van haperingen in het behandeltraject. Een therapeut of coach die zich niet bewust is van zijn tegenoverdracht is niet effectief in zijn gesprekvoering. In feite zou iedere zorgverlener, therapeut, coach, leerkracht en leidinggevende bekend moeten zijn met dit onderwerp.

Op deze bijscholingsdag gaan we dit fenomeen uitdiepen en aan de hand van rollenspellen ervaren hoe snel er bij jezelf tegenoverdrachtreacties ontstaan. Ook staan we stil hoe je ze herkend, wat je er zelf aan kunt doen en hoe je je cliënt begeleidt bij het inzicht in zijn/haar overdrachtsreacties. 

Een interactieve dag die veel inzicht kan geven in jouw manier van handelen en reageren tijdens cliëntcontacten.

De dag wordt gehouden in centrum Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda

Lestijd: 10:00 - 16:00 uur.

Prijs is inclusief uitgebreide syllabus, vegetarische lunch, koffie/thee.

Studenten en leden van de BvMT, VVET en VBAG ontvangen € 20 korting.

 

Prijs: € 130,00
Datum/data: Vrijdag 17 januari 2020
Tijd: 10:00 - 16:00 uur
Locatie: Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, Breda
De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).