Opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut 

Onze 3-jarige opleiding tot Malvatherapeut/Energetisch therapeut wordt gegeven in DRENTHE als weekendopleiding en in BREDA als modulaire tweewekelijkse dagopleiding. 

Je leert op vakkundige en verantwoorde wijze energetisch te werken op het lichaam, de menselijke geest en zelfs de ziel! Daarmee versterk je het zelfgenezend vermogen, wordt het bewustzijn verruimd en leer je de ander te begeleiden in de transformatie.

Er wordt lichaamsgericht gewerkt. Dus een echte 'hands-on therapy' waarbij op de blote huid wordt gewerkt. Massages zijn een wezenlijk onderdeel van de opleiding. 

Voor lichamelijke én psychiatrische aandoeningen bieden wij adequate en ondersteunende energetische behandelingen. We horen vaak terug van studenten die ook elders opleidingen hebben gevolgd, dat ze nu eindelijk hele concrete behandelingen leren, weten wat ze doen en waarom en dat het gelukkig niet zo 'zweverig' is. Gedurende de opleiding krijg je steeds meer inzicht in de oorzaken en achtergronden van klachten. Die kennis helpt je straks om jouw cliënten bewust te maken.

Er worden verschillende lesonderwerpen uitgediept. Hiernaast (in de rechterkolom) zie je een overzicht van wat er zoal aan bod komt.

 

Kan iedereen een energetische behandelingen geven?

Jazeker. Iedereen kan dit! Met daarbij dit verschil: óf je geeft energie door als een doorgeefkanaal (het zgn. magnetiseren) , óf je geeft energie door vanuit jezelf en jouw liefde voor de ander (het zgn. vitaliseren). Het magnetiseren is bij geboorterecht verkregen. Er is niet zo iets als 'ingewijd' moeten worden of dat er door iemand een kanaal open gezet moet worden voordat je dit kunt. Iedereen kan energie overdragen, hetzij door te vitaliseren of te magnetiseren: het werkt allebei! Aandachtspunt: als je vitaliseert, zul je rekening moeten houden om jezelf op tijd weer op te laden. 

 

De opleiding is geschikt voor...

 • Iedereen die wil leren om met behoud van een goede gronding en bewaking van de eigen energie, hoe je een ander energetisch kunt ondersteunen bij zijn of haar proces.
 • Iedereen die zich wil bekwamen in het geven van energetische behandelingen en daarbij lichaamsgericht wil leren werken;
 • Iedereen die wil begrijpen hoe energie overdracht werkt, en hoe het energetisch systeem van het menselijke lichaam werkt. 
 • Iedereen die inzicht wil geven aan toekomstige cliënten over de mogelijke oorzaak van hun probleem of aandoening;
 • Reeds elders opgeleiden therapeuten in de complementaire zorg die graag meer handvatten willen hebben zodat ze weten wat ze doen en bij ons concrete behandelmethoden leren om de verschillende hulpvragen goed te kunnen beantwoorden;
 • Iedereen die een carrière-switch wil maken en graag als zelfstandige professional in de complementaire zorg werkzaam wil zijn.

 

Praktijkleren: ervaren door doen

De lesdagen zijn voornamelijk praktijkdagen. Met een korte en bondige theoretische onderbouwing leer je in de praktijk diverse behandelingen waarbij je werkt op de auralagen, de 7 hoofdchakra's en de 5 nevenchakra's en meridianen. Door behandelingen te geven én te ontvangen, ga je voelen wat het met je doet. Onze professionele begeleiding zorgt er voor dat je bewuster wordt van je energetisch handelen en wat er in jouw eigen lichaam plaatsvindt. Het praktijkleren vindt niet alleen plaats tijdens de opleidingsdagen, maar ook tijdens intervisie bijeenkomsten, de proefcliëntcontacten (25 maal) en tijdens de supervisie. Bij onze opleiding is het echt ervaren door doen.

 

Zielkunde

De rode draad door de opleiding is haptonomisch voelen en zielkunde. We doceren bijzondere praktische informatie over zielkunde en karma, maar veel belangrijker nog: je gaat leren om de ziel van de ander te voelen en daarop af te stemmen. Vanaf het 2e studiejaar ga je steeds meer zielkundig werken en zijn er veel behandelingen die diep doorwerken op het zieleleven. Daarmee kunnen  problemen vanuit de ziel aangepakt worden.  

 

Gevoelsontwikkeling, bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Door het energetisch werken neemt je gevoelsontwikkeling sterk toe. Ook ontkom je er niet aan dat je door de kennis en opgedane ervaringen jouw bewustzijn groeit en zo ruimte biedt aan nog meer nieuwe ervaringen in je leven. Alleen al het volgen van de opleiding zal jou in een persoonlijk ontwikkelingsproces brengen en je bewuster maken van je eigen kwaliteiten.

 

De Ankh en de Kosmische schijf

In het tweede jaar van de opleiding leer je werken en omgaan met de Ankh en de Kosmische schijf. Dit zijn 2 therapeutische instrumenten waarmee nog sterker en dieper energetisch gewerkt kan worden. De Ankh kennen veel mensen als symbool uit het Egyptische tijdperk. De Kosmische schijf is minder bekend. Met deze laatste leer je een regresssietherapie die de cliënt niet terugbrengt naar een vorige leven, maar terugbrengt naar zichzelf! Het is een methode die corrigerend werkt naar de ziel en naar het bewustzijn. Deze methode wordt vaak ingezet bij een ernstige blokkade in het basischakra als gevolg van onverwerk karma, pijn, lang vastzittende ziektes, onverwerkte relatieproblemen. Het brengt iemand terug op zijn levenspad en elke keuze die daarna gemaakt wordt, past in het zelfgekozen karma van de ziel. Je zult begrijpen dat voor het begeleiden van een dergelijk sterke transformatie je eerst voldoende kennis en ervaring moet hebben opgedaan door het 1e jaar van de opleiding met succes te hebben afgerond. 

 

Twee benen op de grond

Werken met het ongeziene is niet altijd makkelijk. Buitenstaanders hebben nog al eens moeite om het te begrijpen. Denk maar aan de uitspraak 'eerst zien en dan geloven'. Maar onze zeer concrete behandelingen zijn voelbaar anders. En met de heldere uitleg over oorzaken, herkent bijna iedereen al snel de informatie. Dan is het niet meer zweverig. Dan gaan ze het begrijpen. En zelf staan we graag met twee voeten op de grond. En met een gezonde dosis humor helpen wij jou daar ook bij.   

 

Uitgebreide theoretische onderbouwing

Je ontvangt zéér uitgebreid lesmateriaal waarin niet alleen alle behandelingen duidelijk staan beschreven, maar ook de toepassingsgebieden worden uitgelegd en de diverse uitingsvormen (lichamelijke en geestelijk) van verstoringen van de chakra's en aura en meridianen worden vermeld. Daarnaast lees je er uitgebreid over de mogelijke somatische oorzaken, psychosociale oorzaken, energetische oorzaken én zielkundige oorzaken van veel aandoeningen. Daarmee krijg je inzicht in ziekteprocessen. Studenten beoordelen de kwaliteit en de verzorging van ons lesmateriaal met een 9,6!

 

Thuisstudie & Intervisie

Het effect wat je uit de opleiding haalt, bepaal je grotendeels zelf. De schriftelijke lesstof dient als thuisstudie en vergt zeker wel inspanning. Velen lezen de informatie uit de lesmap daarnaast als een spannend boek. Ook is er een verplichtig om minimaal 3 dagdelen per jaar aan intervisie te doen met enkele andere studiegenoten. Daarin leer je van elkaar, kun je behandelingen oefenen met elkaar en casussen uitwerken. Ook zullen behandelingen thuis geoefend dienen te worden, opdat ze in je systeem komen zodat je niet meer na hoeft te denken bij het geven van een behandeling. Daardoor kun je vanuit een diep gevoel werken. 

 

Competentie ontwikkeling

Een goede therapeut word je niet zomaar. Dat is een groeiproces. Belangrijk daarbij is om zelfreflectie toe te passen en de feedback die je ontvangt actief om te zetten voor je ontwikkeling. De verschillende competenties die behoren bij het mooie beroep van Energetisch therapeut zijn per fase van de opleiding uitgewerkt. Je monitort gedurende het jaar jouw eigen ontwikkeling en wij geven tijdig aan wanneer je zou moeten bijsturen op een bepaald onderdeel.   

 

Toelatingseisen

De opleiding wordt op Hbo-niveau gegeven. Om de opleiding te volgen dien je minimaal over een diploma MBO 4/Havo te beschikken en bij voorkeur VWO/HBO. Je bent daarnaast minimaal 21 jaar en beschikt over goede sociale, communicatieve en contactuele eigenschappen. Je hebt geen fysieke en/of geestelijke beperking(en) die het volgen van de lesdagen en het uitvoeren van de onderwijsinstructies nadelig (voor jezelf, medestudenten of docenten) kunnen beïnvloeden.

 

Na afloop van de opleiding

 • Ben je ter zake kundige in het werken met de energiesystemen van het menselijk lichaam zoals de aura, chakra’s en meridianen.
 • Ben je in staat om diverse massages en energetische behandelingen op een kwalitatief niveau in de praktijk te brengen. 
 • Heb je inzicht in somatische en psychische ziekteprocessen in relatie tot energetische systemen.
 • Heb je brede kennis van zielkunde.
 • Kun je energetische en psychosociale diagnoses stellen en op holistische wijze verbanden leggen.
 • Heb je geleerd methodisch te denken en handelen. 
 • Ben je in staat om complexe zorgvragen te analyseren en behandeltrajecten op te stellen.
 • Kun je inzicht geven aan toekomstige cliënten over de oorzaak van hun probleem of aandoening.
 • Kun je een effectief behandelplan opstellen en diagnose behandelcombinaties maken.
 • Bezit je een goede basis op het gebied van coaching- en gesprekstechnieken.
 • Heb je kennis van wet- en regelgeving omtrent het voeren van een zelfstandige praktijk en weet je hoe een zorgverlenersnetwerk op te bouwen.

 

Erkende opleiding - HBO niveau - accreditatie 

Onze opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is een door CPION geaccrediteerde opleiding op HBO niveau en is ingeschaald op 180 ECTS. Met nog een studie daarnaast in de Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis kom je uit op 240 ECTS. Na het behalen van het diploma Malvatherapeut/Energetisch therapeut ontvang je ook een officiëel diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Met ons diploma kun je lid worden van veel beroepsverenigingen, waaronder de BvMT, VVETVBAG, FAGT

 

Kwaliteitskeurmerk CRKBO

Malva Opleiding is daarnaast ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitcode. In 2018 heeft er weer een audit plaatsgevonden en zijn wij als opleiding gecomplimenteerd door de auditor en zijn wij voor de komende 4 jaar weer geaccrediteerd. Dit houdt in dat de beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid bij onze opleidingsinstituut gegarandeerd zijn. De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling. Hierdoor kan Malva opleiding ook de komende vier jaar de hoogte van de studiekosten zo laag mogelijk houden. 

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

Als je wilt dat jouw behandelsessies in aanmerking komen voor gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars, dan dien je naast het Malvadiploma ook een diploma Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis te halen. Dit kan bij een van de opleidingen die door CPION erkend zijn. Klik HIER voor een lijst. Daarnaast dien je dan ook aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging die aangesloten is bij een door zorgverzekeraars erkende koepelorganisatie (RBCZ).

 

Vertrouwenscommissie

Malva Opleiding heeft voor haar studenten een mentor/vertrouwenspersoon, een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtencommissie. Want het kan natuurlijk altijd wel eens voorkomen dat je het niet eens bent met bijv. de beoordeling of de uitslag van een tentamen of examen, of tegen iets aanloopt wat je niet prettig vindt. Bij onze vertrouwenspersoon kun je dan altijd terecht. En wanneer je het niet eens kunt worden met de docenten of examencommissieleden over de uitslag, dan is het goed te weten dat je terecht kunt bij onze onafhankelijke vertrouwenscommissie. Je kunt jouw klacht aan hen voorleggen. Hun uitspraak is bindend voor de opleiding en student.

 

Twee leslocaties voor de opleiding Energetisch therapeut

Voor informatie over de weekendopleiding in Drenthe, klik HIER
Voor informatie over de twee wekelijkse dagopleiding in Breda, klik HIER  De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).