Psychopathologie en energetische ondersteuning - 4 dagen

In deze cursus komt de reguliere indeling van psychische stoornissen volgens DSM-5 aan bod en dit wordt verrijkt met complementaire inzichten! Een aantal aandoeningen worden in een holistisch kader geplaats waarbij we dieper ingaan op mogelijk energetische, psychische en zielkundige aspecten en achtergronden. Dit doen we o.a. bij autismespectrumstoornis, psychotische stoornissen, depressies, angststoornissen, dissociatieve stoornissen, eetstoornissen, geslachtsidentiteit dysforie.

Je leert voor diverse psychische aandoeningen wat de reguliere visie is (biochemische en biogenetische factoren) en hun behandelmethoden; we laten daarnaast filmpjes zien van stoornissen die de aandoening herkenbaarder maken. We vullen dat aan met complementaire energetische interventiemogelijkheden.

Naast een breder inzicht in het mysterie van de menselijke geest zijn de dagen dus ook deels gevuld met praktische beoefening van de energetische interventies. Een cursus die deels ook heel ander licht laat schijnen op psychische aandoeningen en de mogelijke  energetische en zielkundige oorzaken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

Dag 1

 • Benoeming van het sociale model en het medisch-biologisch model
 • Bennoeming van verschillende psychotherapieën en overige methoden
 • Benoeming van CAM behandelvormen
 • Verschillende hulpverleningsvormen binnen de GGZ
 • Basisvaardigheden van een therapeut bij cliënten met psychische stoornissen, zoals de temperatuur, de invloed van de maanstand, rekening houden met het bioritme van de cliënt, etc.
 • Het medisch diagnostisch proces en pathologie van de psychische toestand
 • Neurale ontwikkelingsstoornis met uitgebreid aandacht voor de Malva visie op autisme spectrumstoornis, ADD, ADHD, Tourette stoornis en wat je daar energetisch gezien voor kunt betekenen. We gaan behandelingen toepassen op elkaar.
   

 

Dag 2

 • Aan bod komt het schizofrene spectrum en andere psychotische stoornissen
 • De holistische Malvavisie op de oorzaken van psychoses en welke de behandelmogelijkheden we ten dienste hebben om dat te verhelpen!
 • Bipolaire stoornis (type I en II, cyclothyme stoornis) en behandelmogelijkheden
 • Depressieve stoornis met daarbij energetische interventies 
 • De depressie herkenningsschaal (DHS)
 • Rand-36 vragenlijst om de kwaliteit van leven te meten
   

Dag 3

 • Benoeming van verschillende angststoornissen en de reguliere aanpak.
 • Holistische Malvavisie over angsten fobiën en het protocol om ontwrichtende angststoornissen energetisch te behandelen.
 • Obsessief-compulsieve en aanverwante stoornissen aan de hand van een documentairefilm 
 • Trauma en aan stress gerelateerde stoornissen en welke energetische behandelingen daarbij toepasbaar zijn
 • Dissociatieve stoornissen en de holistische Malvavisie daarover. Zo heeft DIS alles te maken met een stoornis in de aura. Maar daarover vertellen we meer tijdens deze lesdag.
   

 

Dag 4

 • Voedsel en eetstoornissen waaronder energetische behandeling van anorexia nervosa.
 • Slaap-waakstoornissen en slaapbevorderende maatregelen
 • De zielkundige achtergrond van geslachtsidentiteit dysforie 
 • Persoonlijkheidsstoornis (borderline en schemagerichte therapie)
 • Seksuele afwijkingen in relatie tot de geest en de ziel en een energetische behandeling voor seksueel afwijkend gedrag
   

Deze 4-daagse cursus zal een heel ander licht werpen op een aantal pyschisch aandoeningen en je tegelijk handvatten bieden om d.m.v. energetische behandelingen ondersteunend en helend te werken. 

Cursusdagen zijn zaterdag 2 november, 16 november, 30 november en 14 december 2024

Deelnameprijs is € 545. Dit is inclusief een zeer uitgebreide syllabus en onberkt koffie en thee.

Mensen die herstellend zijn van een psychische proplematiek of nog last hebben daarvan worden verzocht zich niet aan te melden! Daarvoor is de cursus niet geschikt.


Prijs: € 545,00
Data: Zaterdag
Tijd: 10:00-17:00 uur
Locatie: Zuiderlicht, Kloosterlaan 138A, Breda


De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).