Module 11. Zielkunde, Karmaleer, Regressie en Lift-Upmethoden

Module $evenementData

Tijdens 5 dagen ontvang je informatie over zielkunde en leer je nog dieper en met een dieper gevoel zielkundig te werken. Zielkunde impliceert kennis hebben van de ziel. Iedere ziel, hoe jong of hoe oud ook, zal willen leren van ervaringen. Sommige ervaringen waren misschien moeilijker om van te leren en zijn dan ook nog niet goed verwerkt. Zo kunnen ervaringen die niet goed verwerkt zijn een stempel drukken op het huidige leven. 

De informatie die je als student ontvangt zal je een beter inzicht geven in het onderwerp zielkunde en karmaleer.  

Daarnaast leer je op eenvoudige wijze om iemand te begeleiden in regressie. We gaan hierbij in principe niet terug naar vorige levens. Niet dat dat niet zou kunnen, maar wat velen niet weten is dat je weliswaar -en vaak gebeurt dat onder hypnose- terug kunt naar een vorig leven waar zich een blokkade bevindt, vervolgens onder hypnose die blokkade kunt oplossen, maar de ziel neemt altijd 1 of 2 of meerdere andere aspecten van dat leven mee naar het huidige leven. De hypnotherapeut weet dat niet. De mens weet dat niet. Maar het zal in de daarna komende periode, maanden of jaren later naar buiten komen. Daarom zijn wij absoluut tegen regressievormen onder hypnose. Wel leer je om in gevoel iemand te begeleiden naar een moment in dit leven waar zich een probleem heeft voorgedaan wat niet goed is verwerkt.

Een mens die in grote spanning verkeerd, die angstig is, die zich opgesloten voelt in zijn eigen lichaam, kun je therapeutisch begeleiden om deze spanning van het leven voor een kort moment helemaal los te laten. Waarbij de ziel aan de balingschap van het lichaam even mag en kan ontsnappen. We noemen dat een lift-up van de ziel. Het zijn bijzondere therapeutische methoden die vroeger in de Egyptische dynastie werden toegepast bij operaties. Om deze techniek toe te passen zul je als therapeut, als student goed in je vel moeten zitten, goed geaard moeten zijn en dien je te beschikken over een sterk ontwikkeld gevoel. Dat heb je niet zomaar. Daarom zijn deze dagen uitstluitend voorbehouden aan studenten die de opleiding tot dit moment met goed gevolg hebben doorlopen. 

Ook zullen kosmische massages uitgevoerd worden zodat de ziel die je bent, tot nieuwe schepping kan komen. De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).