Module 13. Therapeutische vaardigheden 2.0

Module $evenementData

In 4 lesdagen worden jouw therapeutische vaardigheden verder tot ontwikkeling gebracht. Aandachtsgebieden van deze cursus zijn

 • overdracht- en tegenoverdrachtreacties herkennen en werkbaar maken
 • therapeutische grondhouding verfijnen
 • openstellen, aansluiten en neutraliteit bewaren
 • authenticiteit inzetten
 • jouw allergieën herkennen en mee omgaan
 • omgaan met weerstanden van je cliënt
 • effectieve communicatie
 • oplossingsgerichte gespreksvaardigheden
 • motiverende en provocatieve gespreksvoering 
 • coachvaardigheden versterken
 • belemmerende overtuigingen herkennen  

 

De 1e dag starten we met het verschijnsel overdracht en tegenoverdracht. Overdracht is het verschijnsel waarbij mensen gevoelens, wensen en ervaringen uit het verleden projecteren op een ander persoon, vaak hun therapeut. De overdracht van de therapeut wordt tegenoverdracht genoemd. Overdracht treedt vaak op. De vraag is niet òf de therapeut of coach in (tegen)overdracht gaat, maar hoe en waaraan hij zijn tegenoverdracht herkent en hoe hij er vervolgens mee omgaat. Overdracht is helaas nog steeds het meest onderschatte verschijnsel in therapeutische sessies, terwijl het één van de meest voorkomende oorzaken van haperingen in het behandeltraject. Een therapeut of coach die zich niet bewust is van zijn tegenoverdracht is niet effectief in zijn gesprekvoering. In feite zou iedere zorgverlener, therapeut, coach, leerkracht en leidinggevende bekend moeten zijn met dit onderwerp. 

Aansluitend wordt getraind op de overige genoemde aandachtsgebieden. Je leert oplossingsgericht te werken, en de vraag achter de vraag te achterhalen. Dit alles om de cliënt inzicht te geven, autonoom te maken en de intrinsieke motivatie versterken om te willen veranderen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor herstel.

Bij alle aandachtsgebieden wordt gewerkt vanuit gevoel, wordt jouw cliënt uitgenodigd verder te kijken en uitgedaagd om vervolgens weer terug te brengen bij zichzelf. 

 De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).