Opleiding Energetisch therapeut / Malvatherapeut

Onze 3-jarige opleiding Energetisch therapeut kan als weekendopleiding (Havelte) of dagopleiding (Breda) gevolgd worden. Je leert op vakkundige en verantwoorde wijze energetisch te werken op het lichaam, de menselijke geest en zelfs de ziel! Daarmee versterk je het zelfgenezend vermogen, wordt het bewustzijn verruimd en leer je de ander te begeleiden in de transformatie.

Voor lichamelijke én psychiatrische aandoeningen bieden wij adequate en ondersteunende energetische behandelingen. Gedurende opleiding verkrijg je steeds meer inzicht in de achtergronden van klachten. Die helpen je om de cliënt bewust te maken.

Er worden verschillende lesonderwerpen uitgediept in de verschillende lesdagen. Hiernaast in  de rechterkolom zie je een overzicht van wat er aan bod komt.

Praktijkleren: ervaren door doen

De lesdagen zijn voornamelijk praktijkdagen. Je leert omgaan met de energiesytemen, werken op de chakra's en auralagen en veel behandelingen voor diverse doeleinden. Je leert met en van elkaar door behandelingen te geven en te ontvangen. Onze professionele begeleiding zorgt er voor dat je bewuster wordt van je energetisch handelen en wat er in jouw eigen lichaam plaatsvindt. Het praktijkleren vindt dus plaats tijdens de opleidingsdagen, tijdens intervisie bijeenkomsten, tijdens de cliëntcontacten (25 maal), tijdens de supervisiedagen (3e jaar) en stagemomenten (3e jaar).

Thuisstudie & Intervisie


De lesstof neem je op je gemak thuis door. Je ontvangt ons eigen prachtige lesmateriaal waarin de theoretische onderbouwing, de behandelingen, oefeningen en hun toepassingen uitgebreid beschreven zijn. Het geeft inzicht in de achtergronden van veel aandoeningen en klachten en wat je aan energetische interventies kunt inzetten om de ander te helpen bij het herstel en genezingsproces. Tijdens 3 dagdelen per jaar kom je samen met enkele andere studiegenoten voor een intervisiemoment. Daarin leer je van elkaar, kun je behandelingen oefenen met elkaar en casussen uitwerken. 

Competenties


Een goede therapeut word je niet zomaar. Maar een goede eigenschap is wel om zelfreflectie toe te passen en de feedback die je ontvangt in te zetten voor je ontwikkeling. De verschillende competenties die behoren bij het mooie beroep van Energetisch therapeut zijn per leerjaar uitgewerkt. Je monitort gedurende het jaar jouw eigen ontwikkeling en wij geven tijdig aan wanneer je zou moeten bijsturen op een bepaald onderdeel.  
 

Gevoelsontwikkeling & persoonlijke ontwikkeling


Door het energetisch werken neemt je gevoelsontwikkeling sterk toe. Ook ontkom je er niet aan dat je door de kennis en opgedane ervaringen jouw bewustzijn groeit en zo ruimte biedt aan nog meer nieuwe ervaringen in je leven. Alleen al het volgen van de opleiding zal jou in een persoonlijk ontwikkelingsproces brengen en je bewuster maken van je eigen kwaliteiten.

Toelatingseisen


Om de opleiding te volgen dien je minimaal over een diploma MBO 4/Havo te beschikken en bij voorkeur VWO/HBO. Je bent daarnaast minimaal 21 jaar en beschikt over goede communicatieve en contactuele eigenschappen.

Na afloop van de opleiding

  • Ben je ter zake kundige in het werken met de energiesystemen van het menselijk lichaam zoals de aura, chakra’s en meridianen.
  • Heb je inzicht in somatische en psychische ziekteprocessen in relatie tot energetische systemen.
  • Ben je in staat om diverse massages en behandelingen op een kwalitatief niveau in de praktijk te brengen. 
  • Heb je kennis van zielkunde.
  • Kun je energetische diagnoses stellen en op holistische wijze verbanden leggen.
  • Heb je geleerd methodisch te denken en handelen. 
  • Ben je in staat om complexe zorgvragen te analyseren en behandeltrajecten op te stellen
  • Bezit je een goede basis op het gebied van coaching- en gesprekstechnieken.
  • Heb je kennis van wet- en regelgeving omtrent het voeren van een zelfstandige praktijk en weet je hoe een zorgverlenersnetwerk op te bouwen.

Accreditatie

Malva Opleiding wordt geaccrediteerd door de breoepsverenigingen BvMT en VVET. Na het behalen van je diploma kun je je als registertherapeut inschrijven.

Malva Opleiding is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet aan de beginselen van de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. Hieronder vallen de beginselen van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.

Vertrouwenscommissie


Malva Opleiding heeft voor haar studenten een klachtenreglement. Het kan altijd voorkomen dat je het niet eens bent met de beoordeling of de uitslag van een tentamen of examen. Wanneer je het vervolgens niet eens kunt worden met de docenten of examencommissieleden over de uitslag, dan is het goed dat je terecht kunt bij een onafhankelijke vertrouwenscommissie. Je kunt jouw klacht aan hen voorleggen. Je kunt hier het klachtenreglement downloaden.