Wat is Malvatherapie?

Malvatherapie is een lichaamsgerichte energetische therapie waarbij het zelfgenezend vermogen van de mens wordt aangesproken. Het omvat een veelheid aan unieke behandelmethoden, waardoor een klacht op meerdere niveaus behandeld kan worden. Het benadert een klacht, ziekte of probleem vanuit een holistisch perspectief. Oftewel: er wordt verder gekeken naar achterliggende psychosociale oorzaken, energetische oorzaken en zielkundige oorzaken.

Malvatherapie voorziet in unieke behandelingen voor somatische, psychosomatische en psychische aandoeningen. Er wordt gewerkt op het energetische systeem wat bestaat uit chakra's, aura en meridianen. Een lichamelijk contact daarbij zorgt voor een diepere gevoelsbeleving en alles waarnaar het verwijst. De volgende geneeswijzen maken deel uit van Malvatherapie:

  • Aurahealing
  • Chakrahealing
  • Meridiaanbehandelingen
  • Energetische massage
  • Kleuren- en lichttherapie
  • Kruiden- en edelsteentherapie
  • Ankhbehandelingen
  • Kosmische schijfbehandelingen
  • Therapeutische gespreksvoering

Het ontstaan van Malvatherapie 

De kennis over achtergronden van aandoeningen en de behandelingen zijn bijzonder omdat ze in het verleden rechtstreeks  zijn doorgegeven vanuit de astrale wereld via het diep-trancemedium Lex Persoon. De visie vanuit astrale wereld op oorzaak en gevolg ten aanzien van ziektes en de kennis over de aura, chakra's, meridianen en zielkunde is anders dan wat je doorgaans in het beroepsveld tegenkomt. Lex heeft gedurende meer dan 40 jaar gefungeerd als dieptrance medium en heeft daarnaast samen met Marjel Persoon vanaf 1988 tot 2002 de opleiding tot Malvatherapeut gegeven. Lex en Marjel zijn toen gestopt met Malva Meditatie en zijn verhuisd naar Spanje. In 2009 heeft Lex Persoon aan Eveline Rauwé en Hans Kamps gevraagd om deze mooie opleiding weer vorm te geven. En dan op hun eigen wijze, maar niet de behandelingen veranderend, want die zijn uitgedacht en getoets in de astrale wereld. Lange tijd heeft Lex Persoon nog als diep-trancemedium zijn lichaam beschikbaar gesteld voor overdrachten uit de astrale wereld. Bezoek hun website www.lichtsferen.com waar je van alles kunt lezen en beluisteren op het gebied van spiritualiteit en astrale kennis en informatie. Een absolute aanrader wat ons betreft. 

Stichting Malva Onderzoek

Stichting Malva Onderzoek is ontstaan vanuit Malva Opleiding en de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (www.bvmt.nl) en brengt de effecten van de behandelingen in kaart. De effecten worden beschreven en geanonimiseerd opgeslagen in een database voor interne kennisdeling. Deze stichting houdt zich daarnaast bezig met wetenschappelijk onderzoek van chronische aandoeningen die met Malvatherapie succesvol behandeld kunnen worden.

 


De opleiding Malvatherapeut / Energetisch therapeut is geaccrediteerd door de stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO).